Liên hệ

Để liên hệ với công ty TNHH dinh dưỡng NutriMed, bạn có thể theo các thông tin sau: 

Địa chỉ: Km 29 + 500 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội
Email: info@nutrimed.vn
Điện thoại: 092.888.9288
Website: http://medolac.net